Klubbens historie

Da Ringkjøbing og Århus Amt i 2003 stiftede Brugerklubben SBSYS, var det fordi man ønskede en samarbejdsform, der var åben og fremtidssikret i forhold til optagelse af andre brugere.
 

Struer, Mariagerfjord, Faaborg-Midtfyn, Hjørring og Vejle kommuner kom efterfølgende til og da amterne, i forbindelse med strukturreformen, blev nedlagt, overtog Region Midtjylland de to amters forpligtelser. Efterfølgende er en lang række kommuner kommet til og i 2017 består Brugerklubben af 39 kommuner og 1 region.
 

Brugerklubben er en forening, hvor medlemsorganisationerne i fællesskab udvikler og vedligeholder SBSYS og de forskellige ydelser. Brugerklubben opererer inden for de rammer, der udstikkes af medlemsorganisationerne, og der er således ikke tale om, at medlemsorganisationerne afgiver kompetence til Brugerklubben.
 

Brugerklubben fungerer ikke mindst som et forum, hvor man drøfter både konkrete forhold omkring SBSYS, men også digital forvaltning generelt.

 
 
 
 
SBSYS Brugerdrevet innovation – værdi for pengene
Denne hjemmeside bruger cookies i forbindelse med at registere din session ved besøg - ingen data gemmes.